Go to Top

Infermera Naturista

 

 

 

 

Les infermeres tenim cura de les persones de totes les edats. Per promocionar la seva salut, prevenir la malaltia, i aconsellar i recolzar quan aquesta esdevé. 

Ajudant així a viure amb el major confort físic, mental i emocional possibles. I acompanyant també quan arriba el final de la vida. Les infermeres tenim unes funcions pròpies ben definides, i diferents eines per portar-les a terme. Entre les quals, diverses teràpies complementàries com les que us oferim al Centre d’Assessorament.

 

 

  • INFERMERA NATURISTA

  • INFERMERA PEDIÀTRICA

  • LLEVADORA

Us podem assessorar pel bon manteniment de la vostra salut i per recuperar-la, mitjançant ajudes el més naturals possible que respectin la integritat de la persona:

Consell d’infermera sobre aquelles mesures d’higiene física, i actituds saludables mental, emocional i espiritual, que acompanyen a la persona per gaudir d’una salut plena.

Relació d’Ajuda. Acompanyament en processos de dol i altres situacions vitals que comporten estrès.

Teràpia Floral del Dr. Bach. Per modular i reequilibrar estats emocionals afectats que impedeixen viure amb plenitud i alegria, i que poden ser a la llarga origen de processos orgànics patològics, teràpia floral del Dr. Bach.

Alimentació Saludable i alimentació curativa. Complements alimentaris. Alimentació adient per acompanyar la malaltia aguda. Depuracions a través de l’alimentació quan es pateix malaltia crònica.           + Informació

Remeis Naturals diversos, entre altres: hidroteràpia i us de l’argila,fitoteràpia, oligoteràpia, remeis homeopàtics,…

Teràpies i Tècniques Naturals. En el Centre d’Assessorament us podem oferir diferents teràpies i tècniques manuals des del coneixement i la pràctica de la Infermeria i de la Fisioteràpia.
Podeu rebre tractaments de: Reflexoteràpia, Tacte Terapèutic, Massatge Energètic,… Per Activar la pròpia força curativa interna, obtenir una bona higiene postural, manteni un bon estat de relaxació malgrat el ritme de vida que provoca stress, per reequilibrar el cos energètic. I, si cal, també podem rehabilitar lesions osteo-musculars.

+ Informació sobre Teràpies Complementàries

El Centre d’Assessorament us acompanya al llarg de tota la criança dels vostres fills i filles:

Recolzament durant l’ alletament matern i assessorament quan arriba el desalletament i es comencen a introduir els diferents aliments.

Alimentació infantil per promoure la salut i prevenir la malaltia. Complements alimentaris en forma d’aliments extres i/o amb productes dietètics. Algunes consideracions sobre el fet alimentari en general i l’alimentació infantil en particular. +Informació

Massatge i Estimulació Infantil. Especialment dirigit a infants de 0-3 anys i les seves famílies. +Informació

Reflexoteràpia i altres teràpies i tècniques manuals. Adaptades a cada edat. +Informació

Teràpia Floral del Dr. Bach des del naixement per ajudar a un creixement i desenvolupament harmònic. +Informació

Altres remeis naturals per tenir cura de la criatura quan pateix algun problema de salut.

Al Centre d’Assessorament us aconsellarem sempre la visita al/la pediatra i us preguntarem què us ha dit. Sempre ho tindrem en compte i en podrem parlar per resoldre qualsevol dubte.

Consulteu les Activitats Formatives del Centre d’Assessorament.

Preparació al part

Per als humans, tenir descendència va molt més enllà d’un instint per reproduir l’espècie. Nosaltres anticipem el fet, el recreem abans de que succeeixi, triem en la mesura de lo possible com i quan volem exercir la nostra maternitat i paternitat.

Això vol dir que ens plantegem molts dubtes davant situacions que encara han de venir, en relació a com portarem a terme aquesta tasca tant important.

És per això que la majoria de dones i homes que pensen en tenir un fill/a, o bé ja l’estan gestant, cerquen informació i també contacte amb altres mares i pares.

+ Informació sobre la preparació al part

 

Consulta prepart i postpart (també a domicili)

Seguiment de l’embaràs, per aconsellar en tot allò que us pot ajudar per una vivència ben satisfactòria del procés.
En el postpart, si ho desitgeu, us podem visitar a la clínica o hospital, o bé més tard a casa, per comentar tots aquells dubtes i neguits de l’adaptació a la nova tasca de maternitat-paternitat. (Només a Barcelona ciutat).

 

Assessorament i recolzament per a l’alletament matern

Recolzament i acompanyament professional des de la instauració de l’alletament fins el deslletament.

L’objectiu del centre és que tota mare que ho desitgi pugui alletar als seus fills/es satisfactòriament.

Sigui un, siguin dos, totes podeu alletar.

Ho podeu fer tot el temps que vosaltres i els vostres fills/es desitgeu.

I per aconseguir-ho és molt important el paper del pare o parella.

Assistència durant:

La preparació maternal donant la informació adequada.

El postpart immediat a la clínica, domicili i després al Centre d’Assessorament.

El decurs de l’alletament per solucionar qualsevol problemàtica i salvar petits obstacles.

La introducció de l’alimentació definitiva. Veure també alimentació infantil.

 

Recuperació postpart en companyia dels vostres bebès

Individual i personalitzada o en grup.
Podeu portar els vostres infants.
 Treballem el cos perquè torni a acomodar-se de forma suau mitjançant una bona higiene postural.
Tonifiquem a nivell general, però fent especial èmfasi en el sol pèlvic per prevenir prolapses i incontinències.

 
 
Adolescència i Menopausa

 L’Adolescència i la Menopausa son moments importants de transformació personal integral, en els que la llevadora també està al costat dels/les joves i les dones.

 Tota etapa de canvi suposa també un desequilibri transitori a nivell físic, mental i emocional, un major cost d’energia, unes necessitats més específiques per mantenir la salut.

 Podem tenir cura de vosaltres, de forma personalitzada.

També us podem aconsellar sobre sexualitat, procreació i remeis naturals per trastorns ginecològics.