Go to Top

+ Informació sobre Teràpia Floral del DR.BACH

Teràpia Floral del Dr.Bach

 

El Dr. Bach va idear la seva teràpia floral com un sistema d’autoajuda (Deia: “Heal thyself”). Però un terapeuta mediador, que actuarà com un mirall, facilitarà trobar els remeis més adients; mitjançant el diàleg sobre qualsevol neguit que presenti la persona que consulta. Útil per a infants i adults en tot procés de canvi i adaptació: infantesa, adolescència, maternitat/paternitat, part, menopausa, procés de dol, malaltia…I sempre que no hi ha confort emocional per qualsevol tipus de causa.

Molt efectiu quan hi ha pors, incerteses, esgotament físic i psíquic, dificultats personals de qualsevol origen…

+ Informació:  BachCentre.com i en aquest document.