Go to Top

Llevadora

Preparació al part

Per als humans, tenir descendència va molt més enllà d’un instint per reproduir l’espècie. Nosaltres anticipem el fet, el recreem abans de que succeeixi, triem en la mesura de lo possible com i quan volem exercir la nostra maternitat i paternitat.

Això vol dir que ens plantegem molts dubtes davant situacions que encara han de venir, en relació a com portarem a terme aquesta tasca tant important.

És per això que la majoria de dones i homes que pensen en tenir un fill/a, o bé ja l’estan gestant, cerquen informació i també contacte amb altres mares i pares.

+ Informació sobre la preparació al part

Consulta prepart i postpart (també a domicili)

Seguiment de l’embaràs, per aconsellar en tot allò que us pot ajudar per una vivència ben satisfactòria del procés.

En el postpart, si ho desitgeu, us podem visitar a la clínica o hospital, o bé més tard a casa, per comentar tots aquells dubtes i neguits de l’adaptació a la nova tasca de maternitat-paternitat. (Només a Barcelona ciutat).

 

Assessorament i recolzament per a l’alletament matern

Recolzament i acompanyament professional des de la instauració de l’alletament fins el deslletament.

L’objectiu del centre és que tota mare que ho desitgi pugui alletar als seus fills/es satisfactòriament.

Sigui un, siguin dos, totes podeu alletar.

Ho podeu fer tot el temps que vosaltres i els vostres fills/es desitgeu.

I per aconseguir-ho és molt important el paper del pare o parella.

Assistència durant:

La preparació maternal donant la informació adequada.

El postpart immediat a la clínica, domicili i després al Centre d’Assessorament.

El decurs de l’alletament per solucionar qualsevol problemàtica i salvar petits obstacles.

La introducció de l’alimentació definitiva. Veure també alimentació infantil.

 

Recuperació postpart en companyia dels vostres bebès

Individual i personalitzada o en grup.

Podeu portar els vostres infants.

 Treballem el cos perquè torni a acomodar-se de forma suau mitjançant una bona higiene postural.

Tonifiquem a nivell general, però fent especial èmfasi en el sol pèlvic per prevenir prolapses i incontinències.

 

Adolescència i Menopausa

 L’Adolescència i la Menopausa son moments importants de transformació personal integral, en els que la llevadora també està al costat dels/les joves i les dones.

Tota etapa de canvi suposa també un desequilibri transitori a nivell físic, mental i emocional, un major cost d’energia, unes necessitats més específiques per mantenir la salut.

 Podem tenir cura de vosaltres, de forma personalitzada.

 

També us podem aconsellar sobre sexualitat, procreació i remeis naturals per trastorns ginecològics.