Go to Top

Psicologia

Codi Registre Centre Sanitari: E08589778

 

 

 

 

La teràpia cognitiu-conductual (TCC) es basa en l’anàlisi del pensament i de la conducta i de com qualsevol de tots dos influeix directament sobre l’altre. Es tracta d’entendre què pensem sobre nosaltres, les altres persones amb qui ens relacionem i el propi entorn. Però, sobre tot, en ser conscients de com allò que fem afecta als nostres pensaments i com allò que pensem condiciona la nostra conducta i sentiments.

L’actuació terapèutica se centra així en proporcionar eines d’autoconeixemt i adquirir recursos o habilitats amb que puguem efectuar canvis que ens permetin afrontar els problemes o dificultats que ens generen malestar, centrant la nostra actuació en el moment i circumstàncies actuals. Es resumiria en primer analitzar per a poder després comprendre i aprendre.

Els serveis que presta aquesta unitat engloben dues àrees:

 • La prevenció de problemàtiques emocionals o conductuals, mitjançant la formació i l’assessorament.
 • El tractament, quan la dificultat ja és patent.

Aquests serveis s’emmarquen en tres blocs:

 

 • PSICOLOGIA FAMILIAR

 • PSICOLOGIA INFANTIL: TERÀPIES I REEDUCACIONS

 • ATENCIÓ PSICOLÒGICA A L'ADOLESCÈNCIA

Les relacions familiars no sempre resulten senzilles. És normal que sorgeixin dubtes i dificultats que sovint es resolen en el dia a dia.

Però en algunes ocasions aquestes dificultats es perpetuen en el temps generant malestar en  la relació. En aquests casos quan abans es faci una intervenció més ràpida serà la recuperació i més eines s’incorporaran per a un futur.

 

Dificultats pares-fills

Visites d’assessorament per tractar i discutir les dificultats més freqüents en la relació  entre pares i fills.

 • Comprensió del comportament dels fills
 • Com reaccionar davant d’aquests comportaments
 • Com estimular i escoltar als fills
 • Quines decisions han de prendre els pares i com portar-les a terme
 • Relacions entre germans

 

 

Problemàtiques d’adults

Assessorament i tractament de problemàtiques personals d’adults.

 • Conflictes emocionalS
 • Relacions de parella
 • Crisi
 • Trastorns d’ansietat
 • Trastorns de l’estat d’ànim

La infantesa s’associa sovint a una etapa feliç, sense massa responsabilitats i sense la necessitat de resoldre conflictes. D’això ja se n’encarreguen els pares, no? Malauradament això no funciona així. Nens i nenes són molt permeables als conflictes de l’entorn i sovint han d’afrontar situacions molt complexes que els fan patir molt.

La personalitat del nen/a es conforma al llarg d’aquesta etapa. Hi ha components caracterials però també molta part d’aprenentatge. Quan algun d’aquests factors interfereix en l’evolució correcte de l’infant és quan es fa necessari actuar el més aviat possible i buscar assessorament professional.

Tot malestar emocional té una causa. Convé identificar-la per a poder ajudar al nen/a  recuperar el benestar.

Teràpies breus

Tractament de trastorns emocionals en la infància: gelosia, enuresi, disciplina, son, alimentació, ansietat, depressió, fòbia escolar…

Trastorns d’aprenentatge

 • Avaluació, diagnòstic i recuperació de les dificultats escolars
 • Tècniques d’estudi

Relaxació

Entrenament en tècniques de relaxació i control d’emocions.

L’adolescència és l’etapa de transició entre la infantesa i l’edat adulta. Comporta un conjunt de transformacions físiques i mentals en tots els àmbits. Aquest fet implica un moment de crisi, entesa com un canvi amb la conseqüent necessitat d’adaptació per part de l’adolescent i els pares.

És freqüent que apareguin pors, angoixes i dubtes respecte el futur que poden generar resistències al fet de “fer-se gran”. Aquest fet pot provocar abatiment, indiferència, mal humor, hostilitat, inseguretat, apatia… Tots aquests aspectes variaran en funció de la pròpia personalitat de l’adolescent.

Serà el grau d’afectació o interferència en el dia a dia allò que determinarà la necessitat d’assessorament psicològic o intervenció terapèutica.

Assessorament a pares

Xerrades informatives per conèixer millor aquesta etapa i al propi fill/a, les seves capacitats i característiques.

Dificultats en la relació pares-adolescents

Adaptació a la nova situació.

Teràpies psicològiques

Tractament de trastorns emocionals davant problemàtiques relacionades amb aquesta etapa: angoixes, pors, desànim, comportaments de risc, situacions de confrontació…