Go to Top

Home

PSICOLOGIA

El serveis de psicologia que oferim al nostre centre segueixen l'enfoc cognitiu-conductual.

Aquests serveis s’emmarquen en tres blocs:

- Psicologia familiar

- Psicologia infantil

- Atenció psicològica a l'adolescència

Més informació

INFERMERA NATURISTA

Les infermeres tenim cura de les persones de totes les edats. Per promocionar la seva salut, prevenir la malaltia, i aconsellar i recolzar quan aquesta esdevé.

Ajudant així a viure amb el major confort físic, mental i emocional possibles. I acompanyant també quan arriba el final de la vida. Les infermeres tenim unes funcions pròpies ben definides, i diferents eines per portar-les a terme...

Més informació

FISIOTERÀPIA

Al Centre d’Assessorament tota atenció de Fisioteràpia és manual i experiencial. Mai utilitzem aparells, només alguna eina funcional. És una atenció totalment individualitzada (excepte el treball en grup), canviant en cada tractament per poder aportar l’ajut terapèutic que li cal a cada persona en cada moment i en qualsevol edat i circumstància de salut. Sempre educant per fer una bona prevenció i fomentant l’auto-cura.

Més informació

FORMACIÓ ACREDITADA DE TERÀPIA FLORAL DE BACH

Cursos de formació de Teràpia Floral de Bach nivell 1 i 2 acreditats, i altres temàtiques florals. En format virtual, o presencial al Centre d'Assessorament de Sant Andreu. En llengua Catalana o Castellana.

Més informació

Blog

TERÀPIA FLORAL DE BACH ACREDITADA AL CENTRE D’ASSESSORAMENT

Benvolgudes/ts, una bona notícia al Centre d ‘Assessorament.

Les persones que ens coneixeu, sabeu que entre diferents eines per tenir cura de vosaltres i les vostres famílies, sempre ha estat present la Teràpia Floral de Bach, mitjançant la qual us hem acompanyat en diferents moments i situacions vitals de salut i malaltia.

El Dr. Edward Bach, va considerar el seu sistema floral des d’ una perspectiva “Heal Thyself” , cura ‘t tu mateix. Per això, sempre que hem estat en consulta amb vosaltres, hem compartit el significat de les flors i hem consensuat la fórmula més adient d’ acord i

Llegir més